TURNERINGSSTØTTE

Alle junior- og yngre juniorlag tilknyttet en curlingklubb kan søke curlingforbundet om turneringsstøtte. Denne ordningen er tilrettelagt av forbundsstyret som et insentiv for lag å delta på turneringer, støtten skal brukes i forbindelse med reise og deltakelse på turneringer i henhold til ordningen. Alle lag som mottar støtte skal levere en kort rapport etter hver turnering, rapporten kan sendes inn på mail, eller bruke rapportskjema under.

For mer detaljer og informasjon om søknaden og rapportering:

Søknad – Junior for sesongen 2022-23
Søknad – Yngre junior + KIDS 2022-23
Turneringsrapport junior og yngre junior