Klubbutvikling er alt arbeidet som gjøres for at klubben eller idrettslaget skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre situasjon. Vi har både i curlingforbundet og i samarbeid med idrettskretsene et tilbud til alle klubber som ønsker bistand i klubbutviklingen. Dette tilbudet innebærer at en representant fra curlingforbundet eller idrettskretsen sammen med styret i klubben setter igang en prosess med kartlegging av nå- og ønsket situasjon, og starter planleggingen av hvordan klubben skal arbeide for å nå ønsket situasjon. 

Ønsker du og din klubb et oppstartmøte eller hjelp i klubbutviklingsprosessen: ta kontakt med oss på forbundskontoret.