Norges idrettsforbund har i samarbeid med særforbundene utviklet Trenerattesten i norsk idrett. Norges curlingforbund oppfordrer og ønsker at alle våre trenere skal gjennomføre trenerattesten, både etablerte trenere som allerede har vært igjennom eller startet på trenerutdanning, helt ferske foreldretrenere og de som har ett ønske om å starte opp som trener. Det er viktig for å sikre en felles forståelse av hva det vil si å være trener, og det skaper en bedre og tryggere treningshverdag for våre unge utøvere.  

Hva er trenerattesten?

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett. Trenerattesten tar inntil 20 minutter å gjennomføre på mobil eller pc.

Når trenerattesten er fullført registreres treneren i en felles database og legges til den enkeltes idretts-CV. Dette gjør at klubbene våre, særforbundet og Norges idrettsforbund får oversikt over trenere i norsk idrett. Alle som har fullført Trenerattesten får tilgang til en viktig ressursside for trenere. 

 

Hvorfor Trenerattesten?

For utøverne:
- Etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

For trenerne:
- Gjøre det enklere og mer oversiktlig for trenerne på hva som er de viktigste oppgavene som skal løses. 
- Samle og tilgjengeliggjøre grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren.
- Lettere for treneren å kunne forankre retning og prioriteringer overfor foreldre og andre interessenter.

For klubbene:
- Lettere for klubben å kunne forankre retning og prioriteringer overfor trenere, foreldre og andre interessenter.
- Bedre oversikt over egne trenere og deres kompetanse.
- Bedre oversikt over hvilken kompetanse og kompetansebehov klubben har.
- Enklere å kunne kommunisere med klubbens trenere.

For særforbundene, idrettskretser og NIF:
- Mulig å vite hvem som er involvert og hvilken kompetanse treneren har.
- Mulig å nå treneren med relevant informasjon.
- Mulig å nå treneren med tanke på å få tilbakemeldinger om aktuelle trenertiltak osv.

Gå videre til trener.nif.no for å ta trenerattesten du også.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på forbundskontoret.