I helgen ble årets forbundsting arrangert på Comfort Hotel Runway på Gardermoen. Til sammen var det 29 stemmeberettigede delegater tilstede, i tillegg til ungdomsutvalget, administrasjonen, Ole Fredriksen (KUD) og NCFs trofaste dirigent Stein Erik Matsson som med stø hånd ledet forsamlingen gjennom tingforhandlingene. 

Rent særforbund, sportslige resultater og strategiplan.

Oppstarten på lørdag var det antidoping Norge som stod for, ved Lars Vestad. Han fortalte om rent idrettslag som tidligere i år lanserte en ny nettportal som klubber og idrettslag kan benytte for å sertifisere seg selv som Rent Idrettslag. I tillegg var han tilstede i anledning å kunne sertifisere Norges Curlingforbund som rent særforbund, noe vår president Morten Søgård har arbeidet med over en lengre periode for å få til.

Videre på lørdag presenterte landslagstrener Thomas Løvold årets resultater og ga oss et lite innblikk i kommende sesong. Sportssjefen la frem terminlisten (både den internasjonale og den norske) i tillegg til uttakskriterier for kommende sesong.

Den største posten på lørdagens program var imidlertid en workshop med utgangspunkt i strategiarbeidet for Norsk curling perioden 2019-23, ledet av Morten. Forsamlingen ble delt i grupper og utfordret til å komme med forslag til målsettinger og handlingsplaner for kommende periode basert på en gjennomgang av forhenværende plan og resultatet av spørreundersøkelsen som gikk i vinter og egne meninger. Resultatet av dette arbeidet skal styre behandle og utarbeide et forslag til ny handlingsplan for curlingforbundet. 

Tingmiddag, presidentbesøk, gavedryss og ildsjelpris.

Årets tingmiddag fikk et ekstra løft da selveste idrettspresidenten deltok som representant fra idrettstyret. Berit Kjøll var deremed med på sitt andre ting etter at hun ble valgt til president for kun tre uker siden. Hun talte også til forsamlingen og ga utrykk for begeistring overfor idretten vår og at curlere bærer preg av å være en sammensveiset, glad og positiv gjeng. Spesielt hyggelig var det også at hederstegninnehaver Bente Hoel tilstede under middagen, Bente fikk sitt hederstegn 1985.

Under middagen ble det også delt ut en oppmerksomhet til klubbene som bidro med frivillige til VM i Stavanger: en innrammet plakat fra VM med navn på alle deltakere og deres oppgaver under mesterskapet. Rune Lorentsen mottok også en oppmerksomhet i anledning at han har valgt å legge opp curlingen som utøver, selv om generalsekretæren gjorde flere forsøk på å få han til å endre avgjørelsen. Rune ble hedret med et bilde malt av Vidar Finborud, i tillegg til stående applaus for sin innsats. 

Som siste post på programmet under middagen fikk ungdomsutvalget anledning til å dele ut sin Ildsjelpris. Prisen er ny av året, og hensikten med den er å la ungdom selv peke på de personene de mener er viktige i sitt miljø. Tre nominerte personer ble trukket frem av de mange som ble nominert: Grethe Wolan fra Trondheim CK, Gaute Nepstad fra Trondheim CK og Ståle Rian fra Oppdal. Det var sistnevnte som ble kåret til vinner av prisen, med en overbevisende begrunnelse fra utvalget opplest av leder Mari Forbgreg. Grethe Wolan var forøvrig den eneste av de tre som var tilstede på tinget, hun ble invitert opp av ungdomsutvalget til å si noen ord om hva hun mener er viktig å gjøre for å tilrettelegge for et godt juniormiljø i egen klubb.

Tingforhandlinger og nyvalgt styre.

Selve tingforhandlingene startet opp lørdag kveld med gjennomgang av styrets årsberetning og regnskapet. Det var i år kommet inn en del forslag til endringer i statutter og regler, hvor Lillehammer CK, Trondheim CK og Christianssands CC var bidragsytere i tillegg til styret selv. Forslagene og resultater av avstemningene kan leses i referat og tingprotokollen. En av de forslagene som skapte mye engasjement var innføring av eget NM for juniorer i mixed doubles, forslaget ble forøvrig enstemmig vedtatt. 

Siste post på programmet på årets ting var valg av styret hvor blant annet president og visepresident var på valg. Morten Søgård stilte til gjenvalg uten motkandidater og ble vel fortjent valgt videre til nye to år. Stein Mellemseter valgte derimot ikke å stille til gjenvalg og takket for seg som visepresident etter en årrekke i styret. Stein har vært en viktig person i styret, og Morten ga tydelig uttrykk for dette i en kommentar til salen. 
Ny visepresident ble Dagfinn Loen, som også har sittet i styre i en lengre periode, og som har vært avgjørende for forbundet i sin rolle innen anleggsutvikling.

Inn som nytt styremedlem kommer Ståle Rian som var valgkomiteens innstilling, det ble fremmet benkeforslag på Bettina Nordbye fra Lillehammer, men det ble nedstemt.
Som nye varamedlemmer ble Kjetil West fra Haugesund og Linn Githmark fra Bærum valgt inn, og tar plassene til Bettina Nordbye fra Lillehammer og Arnfinn Reinertsen fra Kristiansand.  

 

 

 

Nyheter

  • Alle
  • Curling VM
  • Norgescup
  • Norgesmesterskap
  • Ungdom

Curling i media

Turneringskalender

Kontaktinformasjon NCF

Ring oss
21 02 98 00
Kontor
Sognsveien 73, 0840 Oslo
Send epost
curling@nif.idrett.no

sponsorer