Vice President Bent Å Ramsfjell

Nyheter fra WCF sitt digitale Årsmøte

Lagene kan nå kommunisere med coach, reserve eller andre lag medlemmer mellom hver omgang.
Det ble vedtatt å opprette nominasjons komitè til å håndtere nominasjoner til WCF sitt styre
VM Mixed Double for Rullestol ble vedtatt og prøve VM skal arrangeres i Finland i Januar. Det ble også tillatt med bruk av IPA (ice player assistant)
Maksimal bredde på en curlingbane ble endret fra 5,0m til 4,75m. Baner som er 5,0m kan fortsatt benyttes.
Norges forslag om overgang fra 10 til 8 omganger ble trukket da dette er noe som arbeidsgruppen Maximizing the value jobber med og vil komme med et forslag til neste årsmøte.
WCF sitt forslag om å slå sammen Pacific and Asia med Americas ble trukket delegatene ville utrede konsekvensene bedre.
Polens medlemskap i WCF ble suspendert.

Neste års årsmøte i WCF skal holdes i St. Petersburg Russland

Nyheter

Curling i media

Turneringskalender