Alle som betaler lisens i forbindelse med Norgescup og NM innebefattes av en kollektiv forsikring gjennom AGS forsikringer. Vilkår og forsikringsbevis ligger under. Det skal fylles ut skademeldingsskjema om noe har skjedd.

Forsikringsbevis
Vilkår
Skademeldingsskjema