Utvalg og komiteer

Dette er en oversikt over utvalg og komiteer i Norges Curlingforbund gjeldende etter forbundstinget 2019

Lovutvalg

Leder: Stein Erik Mattsson
stein_erik.mattsson@yahoo.no
928 13814

Medlemmer: Toril Eikeli og Kim Ellertsen
Varamedlem: Svein Erik Inbjo

Kontrollkomité

Leder: Kjell Bjørseth
kjell.bjorseth@gmail.com
481 56718

Medlemmer: Else Skogan og Axel Grelland
Varamedlemmer: Arnfinn Reinertsen og Kai Ove Rønning

Valgkomité

Leder: Glenn Johansen
glj@cowi.no
922 55130

Medlemmer: Stein Mellemseter og Marte Mari Moen Bekken
Varamedlem: Torger Nergård

Hederstegnkomité

Formann: Else Skogan
ElseI.Skogan@skatteetaten.no
930 90371

Øvrige medlemmer: Bente Hoel og Morten Tveit
Vara: Stein Mellemseter og Kjell Brørseth