Utvalg og komiteer

Dette er en oversikt over utvalg og komiteer i Norges Curlingforbund gjeldende etter forbundstinget 2018

Lovutvalg

Leder: Stein Erik Mattsson
stein_erik.mattsson@yahoo.no
928 13814

Medlemmer: Kjetil West og Toril Eikeli
Varamedlem: Kim Ellertsen

Kontrollkomité

Leder: Kjell Bjørseth
kjell.bjorseth@gmail.com
481 56718

Medlemmer: Else Skogan og Wenche Mellemseter Kvål
Varamedlemmer: Axel Grelland og Morten Tveit

Valgkomité

Leder: Grethe Wolan
gwolan@online.no
915 73584

Medlemmer: Henriette Løvar og Glenn Johansen
Varamedlem: Ståle Rian

Hederstegnkomité

Formann: Else Skogan
ElseI.Skogan@skatteetaten.no
930 90371

Øvrige medlemmer: Bente Hoel, Morten Tveit
Vara: Erik Fritzner