NCF's verdiarbeid

Hva er NCF's verdier?

Vår visjon: Curling - En idrett for livet

Vårt formål: Norges curlingforbund skal jobbe for å fremme curlingidretten i topp og bredde. Og representere Norsk curling internasjonalt.

NCF og norsk curling skal vise:
Entusiasme: overfor sporten, alle utøvere og alle frivillige.
Lagarbeid: vi skal jobbe sammen for å utvikle sporten best mulig, og bredest mulig.
Fair-play: vi skal etterleve etter fair-play prinsippet, ryggraden i curlingsporten internasjonalt og i Norsk curling.


Seksuell trakassering og overgrep

NCF har nulltoleranse for driskriminering, trakassering og overgrep, og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.

Vi forholder oss til Norges idrettsforbund sin veileder for seksuell trakassering og overgrep som henvender seg til tre målgrupper.
  • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
  • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep
Denne veilederen skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i curlingidretten. Vi oppfordrer derfor alle våre curlingklubber til å benytte denne veilederen for å etablere egne rutiner for varsling av saker i eget lag dersom dere ikke allerede har dette på plass.

Se veilederen her.

Ved spørsmål eller varsling om seksuell trakassering og overgrep, ta kontakt med


NCFs antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan

Norges curlingforbunds antidopingarbeid skal sette antidoping på agendaen i norsk curling. og tydeliggjøre vårt standpunkt om en ren og verdibasert curlingidrett.

Utøvere skal gjennom våre klubber få ta del i aktive, sunne og gode idrettsmiljøer, samtidig skal utviklingsorienterte curlingutøvere, som sikter mot en toppidrettskareiere, være trygg på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidopingarbeid.

Norges curlingforbund jobber med å utarbeide vår egen antidopingpolicy, samt beredskaps og handlingsplan. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med Antidoping Norge. Forbundet er også igang med å gjennomføre en "Rent særforbund"-prosess for å styrke kompetansen, kunnskapen og antidopingarbeidet i Norsk curling.

Antidoping Norge finner du her.

Du kan lese mer om rent særforbund her.

Forbundets antidopingansvarlig er Pål Trulsen (generalsekretær). Tlf: +4790058570, e-post: pal.trulsen@nif.idrett.no