Turneringsstøtte junior sesongen 2024/25

Under kan du fylle ut søknadsskjema for turneringsstøtte for ditt juniorlag. Styret i NCF har vedtatt en totalramme for støtten, om søknadssummen overstiger totalrammen, vil utbetalt støtte avkortes i henhold.

Søknadsfrist: 15 august. Søknadene vil bli behandlet første styremøte etter fristen.

For mer informasjon om søknadsdetaljer: se infobrev.

Turneringsstøtte junior 2024/25

Trinn 1 av 3

Kontaktperson

Legg inn info om kontaktperson for søknaden, trener, foreldre, leder eller spiller på laget. Søknaden blir behandlet og tilsagnsbrev sendes klubb og kontaktperson. Tildelt støtte vil bli utbetalt til klubb.
Navn kontaktperson(Påkrevd)
E-post kontaktperson(Påkrevd)