Ord og uttrykk i curling

Som i mange andre idretter har curling ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå. Ettersom curling ble oppfunnet i Skottland bruker vi mange engelske ord og uttrykk. Her er en ordliste slik at du kan diskutere curling som en ekspert.

Foto: © WCF / Celine Stucki

Ord og uttrykk om curlingbanen:

Boet
Målområdet på en curlingbane er utformet som en blink og kalles boet eller huset 

Knappen
Midtpunktet i boet kalles knappen.

Curling-ringene 12 fot, 8 fot og 4 fot
Boet består av tre ringer i ulike farger. Ringene har navn etter størrelsen. Ettersom spillet er opprinnelig fra Skottland brukes derfor den engelske måleenheten feet. Den største ringen heter 12 fot, den midterste 8 fot og den minste 4 fot

Senterlinja
Streken som går på langs av banen gjennom midten av boet kalles centreline eller senterlinja

Teeline
Streken som går på tvers av banen gjennom midten av boet heter teeline

Hogline
Streken som går på tvers av banen foran boet heter hogline. Steiner som ikke kommer over hogline er ute av spillet. Steinen må også slippes før denne streken når den sendes. 

Backline
Streken som går på tvers av banen rett bak boet kalles backline. Er steinen bak backline er steinen ute av spillet. 

Hack
Gummiklossene som man tar sats fra når man skal sette en stein heter hack. 

Ord og uttrykk om steinene:

Guard
Steiner som ligger foran boet heter guard. Guardene skal beskytte steiner som skal ligge inne i boet. Steiner som ligger på siden av knappen kalles cornerguard. Steiner som ligger midt foran knappen og på centerline heter centerguard.

Take out
Steiner som slår ut eller en eller flere steiner heter take out. Steiner som slår ut to steiner samtidig heter dobbel take out. Steiner som slår ut tre steiner samtidig kalles tripple take out.

Run back
Når en stein treffer en guard, eller stein høyt i boet som igjen slår ut en stein, kalles det en run back. Dette brukes oftere i curling nå enn tidligere, og spesielt mye blir det brukt i mixed doubles.

Clearing/peel
Ofte har laget behov for å ta ut en eller flere guarder som ligger i veien for bestestein, eller fordi man ønsker å holde spillefelte åpent. Dette kalles en clearing eller peel.

Å dra
Å dra eller legge inn (fra engelsk draw) sier vi når en spiller skal plassere steiner på banen uten å slå de ut eller flytte de. Vi sier derfor å dra eller legge inn en guard, å dra for knappen osv. 

Å slå og rulle
Steiner som tar ut en stein og samtidig dytter eller ruller en annen stein til siden kaller vi for å slå og rulle

Ord og uttrykk om spillerne:

I vanlig lagcurling er det fire spillere. Hver av spillerne har ulike roller og oppgaver.

Skip
Kapteinen på et curlinglag kalles skip. Skippen har ansvar for taktikken og står derfor ofte nede ved boet og instruerer de andre spillerne. Skipen har også ansvaret for å sende de to siste steinene. 

Ener
Eneren sender de to første steinene og er en viktig koster

Toer
Toeren sender stein nummer tre og fire og er også en viktig koster

Treer
Treeren sender stein nummer fem og seks og er ofte viseskip. Viseskipen hjelper skipen med taktikken og tar over instruktørrollen ved boet når skipen skal sende sine steiner. 

Andre uttrykk det kan være kjekt å vite om:

Å stjele poeng betyr å ta poeng i en omgang hvor man ikke har siste stein. 

Når en spiller skal legge en stein i midten av boet sier vi at spilleren skal dra for knappen.

Når et lag velger å ikke ta poeng en omgang kalles det for å blanke omgangen.

En stein som stopper lenger unna enn planlagt er for hard. En stein som stopper for tidlig er for løs

Power Play
I mixed doubles kan lagene benytte seg av fordelen Power Play. Power Play er en fordel som kan benyttes en gang av hver lag i en kamp. Ved å benytte seg av Power Play-fordelen flyttes steinene som utplasseres i forkant av omgangen fra senterlinja til siden. Det åpner opp midten av boet og kan potensielt gi laget med siste stein muligheter til å spille mer offensivt og ta flere poeng. 

Hammer/siste stein
I curling er det mye snakk om hvem som har hammeren. Å ha hammeren betyr å ha fordelen med å sende siste stein. 

Curl
Curl beskriver både rotasjonen på steinen, og steinens kurve over banen. Spilleren setter alltid rotasjon på steinen, enten med klokken eller mot klokken. Rotasjon med klokken vil gi steinen en kurve som bøyer av mot høyre sett fra spilleren, og motsatt vil rotasjon mot klokken bøye av mot venstre