Antidoping i Norsk curling

NCFs antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan

Norges curlingforbunds antidopingarbeid skal sette antidoping på agendaen i norsk curling. og tydeliggjøre vårt standpunkt om en ren og verdibasert curlingidrett.

Utøvere skal gjennom våre klubber få ta del i aktive, sunne og gode idrettsmiljøer, samtidig skal utviklingsorienterte curlingutøvere, som sikter mot en toppidrettskareiere, være trygg på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidopingarbeid.

Logo for rent særfobund

Norges curlingforbund har utarbeidet egen antidopingpolicy, samt beredskaps og handlingsplan. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med Antidoping Norge. Curlingforbundet ble sertifisert som Rent Særforbund for første gang i 2019. Nå er arbeidet i gang med å resertifisere oss, en prosess som er ferdig i november 2023. Under kan du se curlingforbundets handlingsplan og beredskapsplan i arbeidet med antidoping.

Handlingsplan
Beredskapsplan

Antidoping Norge finner du her.
Du kan lese mer om rent særforbund her.

Forbundets antidopingansvarlig er Pål Trulsen (generalsekretær). Tlf: +4790058570, e-post: pal.trulsen@nif.idrett.no