FloorCurling

I samarbeid med Rock Solid Productions vil vi i curlingforbundet tilby våre klubber å ta i bruk FloorCurl for å spre curling til flere personer i nærmiljøene. Målet med dette er å bidra til å øke rekrutteringen av nye medlemmer.

FloorCurl i aksjon, her fra Espa skole i Innlandet fylke.

Enkelt, tilgjengelig og utrolig gøy.

Floorcurling er meget tilgjengelig, enkelt å sette opp og ikke minst utrolig gøy. Hvert set består av to hus printet på duker som enkelt rulles ut, og til sammen åtte stein som ruller godt på flate underlag.
På grunn av dette kan floorcurling spilles på alt fra en gymsal, møterom, kantiner, messegulv eller ganger med mere. Fantasien setter grenser. Steinene er lette, og de ruller godt. Det finnes også curlsticks som gjør at spillet er tilgjengelig for alle mennesker uavhengig av funksjonsgrad eller alder. Settene er også enkle å frakte, og kommer i koffort. Dermed er det enkelt å ta curling til de man ønsker å nå: eksemelvis gymsaler på barne- eller ungdomsskoler, videregående eller høyskoler, eller det kan tas med til treffsteder for eldre eller til kjøpesenter, messer eller andre steder der større folkemengder samles. Floorcurling passer også meget godt for personer med funksjonsnedsettelser, både med og uten rullestol.

Overføringsverdi til curling på is.

Floorcurling gir brukerne en god innføring i curling, både regler, poengfordeling, lagstruktur og spillerytme. Flere får øynene opp for curling via floorcurling, andre har kanskje bare sett på TV, men får ett god inntrykk av hva curling er. Dette tror vi er styrken i floorcurling som metode for å rekruttere til våre klubber.

For andre som ønsker floorcurling

Vi låner floorcurling hovedsaklig ut til våre klubber. Har du en lokal klubb, ta kontakt med de.
Om du ikke har en lokal klubb, men ønsker å tilby, teste ut eller kjøpe floorcurling sett, ta kontakt med oss for en prat.

I tillegg til floorcurling har også Rock Solid Production også større sett kalt Street Curling. Disse krever større plass, men er utrolig populære og iøyenfallende. Ta kontakt med oss for priser, tilgjengelighet og spørsmål.

Alt av nedlastbart materiale er til fritt bruk for alle som ønsker å ta ibruk floorcurling.