Curlingforbundet er på Recast

Norges curlingforbund har opprettet en egen kanal på Recast, samme platform blir brukt av World Curling Federation.

Mye curling på samme sted

I tillegg til at World Curling Federation bruker Recast, er også Danmark, Latvia, Storbritannia, Skottland, USA på plattformen.
Recast er en betalingstjeneste hvor seeren betaler en liten sum pr. kamp, inntekten fordeles mellom Recast og forbundet. Vår del i denne inntekten går tilbake til å gjøre streamene bedre, og tilgjengeliggjøre flere turneringer på tjenesten.

Betalingsenheten på plattformen, cast credits, kan også tjenes inn for seer ved å se reklamer i tillegg til å rekruttere flere seere. Alle som registrerer seg som bruker for første gang mottar 100 cast credits. Prisen pr. kamp vil variere ut ifra produksjonen, eksempelvis vil kampene under EJCT Oslo koste 25 cast credits, her vil det bli brukt to statiske kameraer, uten kommentarer eller grafikk.

For å logge deg inn på Recast, eller lage ny bruker gå hit: https://the.recast.app/
Vår kanal: https://share.recast.app/u/6JBNV?referrer=6JBNV

Nye regler fra idrettsforbundet.

Årsaken til å curlingforbundet har flyttet streaming over til Recast er nye regler vedrørende fotografering og filming av utøvere. Gjennom Recast kan vi tilby streaming i tråd med NIF sine nye retingslinjer og regler.