ALDERSKLASSER UNGE UTØVERE

I norsk curling har vi inndelt unge utøver i tre klasser: KIDS, yngre junior og junior, disse er beskrevet i statutter for norges curlingforbund. Under er en utvidet oversikt over klassene, hvilke regler som gjelder hvor og hvilke konkurranser og aktivitetstilbud som finnes. Nederst på siden finner du også informasjon om aktuelle internasjonale mesterskap for utøvere under 21 år.

KIDS utøver i aksjon under turnering på Lillehammer. (Foto: Gjermund Trøan)

KIDS

KIDS er den yngste gruppen curlere vi har. Utøvere er KIDS opp til og med det året de fyller 12 år.

Konkurranser og aktiviteter for KIDS

For barn i KIDS gruppen gjelder bestemmelser om barneidrett vedtatt av idrettstyret i NIF i 2007 og revidert sist i 2019. For KIDS gir bestemmelsene utslag i hvilke konkurranser barn kan delta på: barn kan delta i lokale konkurranser fra det året de fyller 6 i hovedsak i egen klubb. Barn kan fra det året de fyller 9 år delta i regionale konkurranser. Se egen faktaboks for våre regioner. Fra det året de fyller 11 år kan barn delta på åpne turneringer i hele Norge, Norden og Barentsregionen. Men barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i NM. Norges Curlingforbund følger disse reglene.

For curling KIDS betyr dette at alle barn fra og med det året de fyller 11 kan delta på turneringer og samlinger i Norge og Norden, utenom Norgesmesterskap.

For KIDS gjennomføres kamper på tre omganger, og hvert lag har anledning til å ha en trener, eller foresatt tilgjengelig i hallen. Den voksne skal ikke gripe inn, men kan bistå ved spørsmål eller situasjoner om spillerne spør. Dette for å skape trygghet.

I tillegg til barneidrettsbestemmelsene har Norges Idrettsforbund utarbeidet rettigheter for barn i idrettene. Disse sier hvordan idrett for barn bør være, og er en god guide til hvordan skape et godt miljø i egen klubb.

I tillegg til klubben og treneren spiller foreldre en viktig rolle for å bidra til ett godt miljø for barn og unge. Se tips til foredreguide i faktaboksen og foreldres rolle.

Yngre juniorlag fra Haugesund som som deltar under turnering på Hedmarken. (Foto: Haugesund CK/facebook)

Yngre Junior

Yngre junior omfatter barn og ungdom fra det året de fyller 13 til og med det året de fyller 16 (til og med 31 desember).

Konkurranser og aktiviteter for Yngre Junior

Yngre Junior er ikke underlagt barneidrettsbestemmelsene. For utøvere i Yngre Junior klassen finnes det åpne turneringer både i Norge og Sverige som er mulig å delta på. Yngre juniorer kan også delta på åpne konkurranser for høyere aldersklasser, og i tillegg seriespill og konkurranser i klubb. I yngre juniorklassen kan lag delta kjønnslike eller blandet, uten føringer på fordeling.
Arrangører av turneringer for yngre junior som målgruppe (unntatt NM) står fritt til å gi dispensasjon for eldre og yngre utøvere, eller evt. ha andre aldersgrenser, U18 f.eks.

I tilfeller der der inviteres til en åpen turnering for yngre junior, og arrangørklubben gir dispensasjon til eldre utøvere, anses det som god praksis å informere deltakende lag og klubber om dette i forkant.

For yngre junior spilles kamper over seks omganger. Det er ofte vanlig å tillate en pause mellom 3. og 4. omgang hvor treneren kan komme ut å snakke med laget. Det kan også gis anledning til time-out, dette bestemmes av arrangør for den aktuelle turneringen.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet retningslinjer for ungdomsidrett som har til hensikt å bidra til å sikre at unge utøveres interesser blir ivaretatt, og tilrettelegge for ett langt liv i idretten både som utøvere og etterhvert trener eller leder.

NM Yngre Junior

Aldersgrensene for yngre junior er derimot absolutte i NM sammenheng. Se stattutter for NCF § 11 Det vil si at det ikke gis dispensasjon for yngre utøvere å delta, og i all hovedsak gis det ikke dispensasjon for eldre utøvere heller. I henhold til stattuttene § 3-2 kan det settes sammen lag på tvers av klubbtilhørighet i NM yngre junior. Også i NM yngre junior kan lag stille kjønnslike eller blandet.

Juniorlag i aksjon under EJCT Oslo. (Foto: Ingvild Ekeli Skaga)

Junior

Utøvere som er under 21 år før den 1. juli er junior ut påfølgende sesong, dvs. fyller utøveren 21 etter 1 juli 2023 vil vedkommende være junior sesongen 2023-24. Aldersgrensen for junior er lik i all internasjonal curling og kommer fra det internasjonale forbundet.

Konkurranser og aktiviteter for juniorer.

Utøvere fra og med yngre juinor kan delta i turneringer for junior. I åpne turneringer arrangert av klubb, står arrangør fritt til å sette regler for kjønnslike, eller blandede lag og hvilke aldersgrupper som kan delta.

NM Junior

For NM junior er skal deltakende lag bestå av samme kjønn og fra samme klubb. Dette med bakgrunn i at NM er en del av kvalifisering til VM junior. For oppdaterte uttakskriterier se nederst på siden turneringssiden for nedlastning av dokument.

Internasjonale mesterskap

For våre unge utøvere under 21 år finnes det flere internasjonale mesterskap vi sender deltakere til. En av disse er arrangert av det internasjonale curlingforbundt WCF, de andre er arrangert av den internasjonale olympiske komité, IOC.

De fire som representerte Norge under curlingturneringen i EYOF 2023, her med seier over Slovenia (Foto: Ådne Birketveit)

European Youth Olympic Festival

EYOF er et fleridrettsarrangement arrangert av den eurpoeiske olympiske komité, og arrangeres hvert andre år. Det er opp til vertsnasjonen å bestemme hvilke idretter som skal være med, men curling har de siste gangene vært med på programmet. For EYOF er aktuelle utøvere 16 og 17 år, det vil si de yngste juniorene. For curling spilles det en lagturnering med mixed lag (to jenter og to gutter på laget). Under EYOF er det olympiatoppen (OLT) som er reiseleder og har det overordnede ansvaret for utøvere og deltakelse. Hverken OLT eller curlingforbundet setter resultatmål under EYOF. Målet er at EYOF skal være en læringsarena for unge utøvere, og for mange er det første møte med et internasjonalt mesterskap som skal være en verdifull erfaring i senere karriere.

Innstilling av utøvere til EYOF gjøres av curlingforbundet, godkjenning og endelig uttak gjøres av OLT.

Det norske laget under YOG 2020 vant gull. (Foto: World Curling Federation)

Youth Olympic Games

YOG er et verdensomspennede fleridrettsarrangement som arrangeres hvert fjerde år av IOC. Curling har vært med på programmet siden første utgave i 2012. Mesterskapet består av både en lagkonkurranse og mixed doubles for curling. Det er mixedlag i lagkonkurranse. For YOG er alderen på aktuelle utøvere mellom 14 og 17 år. Det er OLT som har det overordnede ansvaret for utøvere og deltakere under YOG.
I likhet med EYOF settes det ikke resultatmål på vegne av deltakere fra curlingforbundet og OLT.

Innstilling av utøvere til YOG gjøres av curlingforundet, godkjenning og endelig uttak gjøres av OLT.

VM Junior 2022 in Jönköping, Sverige. De norske jentene spiller semifinale mot Sverige. (Foto: @ WCF / Cheyenne Boone)

VM Junior

Verdensmesterskapet for juniorer er arranger av WCF. Alle utøvere som er under 21 år forut for sesongstart (etter 30. juni) kan delta i VM junior. Det spilles i kjønnslike klasser, og VM arrangeres for både jenter og gutter samtidig. Det er de ti beste nasjonene som kan stille lag i VM. Resterende nasjoner kan delta i B-VM som arrangeres rundt nyttår, de to beste nasjonene i B-VM rykker opp i A gruppen. For øyeblikket er Norge kvalifisert til A gruppen for både jenter og gutter.

For uttak til VM junior se gjeldende oppdaterte uttakskriterier nederst på turneringssiden.