Trener 2 – spesifik del

15. - 16. oktober

Trener 2 curlingspesifikk del gjennomføres på Oppdal 15. - 16.oktober. Kurset er tilgjengelig for alle som har Trener 1 kompetanse eller tilsvarende. Ta kontakt ved spørsmål

Trener 2 består av tre deler:
1. E-læring.
2. Generell del: moduler og temaer som er likt for alle idretter.
3. Curlingspesifikk del: praktisk og teoretiske emner som er spesifikke for curlingsporten.

Alle deltakere skal ha Trener 1 kompetanse, men vi kan også realkompetansevurdere enkeltpersoner. I disse tilfeller må uansett e-læring for trener 1 gjennomføres. Ta kontakt ved interesse og spørsmål.