Trener 1

Trener 1 kurset gjør treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og ivareta utøverens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Deltakerkrav:
For å delta på Trener 1 skal deltakerne ha gjennomført trenerattesten: trener.nif.no
Det er 16 års nedre aldersgrense for å delta på trenerkurs.

Under kommer en oversikt over kursets fire deler.

Del 1: E-læring:
Norges idrettsforbund har utarbeidet e-læring som gjelder for all norsk idrett, det er fire e-læringsmoduler som er en del av Trener 1. Disse skal være gjennomført før kursstart. Følg lenken på de enkelte kursene under, du må logge inn med din idretts-ID

Del 2: teori, casearbeid, refleksjon og erfaringsutveksling
Denne delen kan gjennomføres enten digitalt via teams, eller i fysisk felleskap. Dette avhenger av antall deltakere i kurset totalt. Omfanget utgjør seks klokketimer og kan gjennomføres på to økter på teams.

Innholdet i denne delen består i trenerens rolle i klubben spesifikt med tanke på curling, både hvordan planlegge og gjennomføre god aktivitet, hvordan jobbe for ett godt og trygt miljø og hvordan kan du som trener bidra til å utvikle egen klubb. I tillegg ser vil litt på treningslære ved å gjennomgå arbeidskrav som stilles til utøverne.

Del 3: praktisk undervisning på isen og i klubblokalene.
Denne delen gjennomføres på isen i klubb. Omfanget utgjør femten timer og dette inkluderer:
– Innføring i ismaking
– Oppvarming og enkel styrketrening for curlere
– Grunnleggende curlingteknikk og taktikk for nybegynnere
– Øvelser på isen
– Treningsledelse i praksis: planlegging og gjennomføring av en økt.

Den praktiske undervisningen krever aktiv deltakelse og gir god anledning til å erfare både trenerrollen og utøverrollen ved at deltakerne også blir øvingsobjekter. Kurset legger opp til å treffe klubbenes behov med tanke på hvilke aldersgrupper de hovedsakelig rekrutterer fra.

Del 4: trenerpraksis
Gjennomføring av praksis er den siste delen av trener 1 kurset, og denne må i tillegg til de tre foregående delene være gjennomført for å få godkjent trener 1 utdannelsen. Praksisen har ett omfang på 45 timer, og inkluderer både gjennomførte treninger som trener med forberedelser. I tillegg så teller aktiv deltakelse som trenere under breddesamlinger for barn og unge. Praksisen registreres, og sendes inn til kursansvarlig. Deltakere vil få utdelt forslag til praksisregistreringsskjema.

Litteratur:
– Den coachende treneren – om å coache nybegynnere
– Barneidrettstreneren

Krav for gjennomføring.
Hele trenerkurset krever minst 80% deltakelse for å kunne få bestått. I tillegg skal det sendes inn kursbevis/diplom på gjennomført e-læring. Det er ingen eksaminering. Etter gjennomført Trener 1 vil