Breddesamling paracurling – curling for alle

8. - 10. september

Paracurling

Som en del av prosjektet Curling for alle inviteres det til breddesamling for paracurlere i Snarøya curlinghall. Alle paracurlere er invitert, ingen krav til forkunnskaper eller ferdigheter, men du må være medlem av en curlingklubb. Prosjektet dekker reise, opphold og mat. Egenandel for påmelding 500,-.

I tillegg til utøvere inviteres parakontakter og trenere fra våre klubber, det vil bli avholdt kurs fredag, i tillegg til mulighet for erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre trenere fra andre klubber. Prosjektet dekker reise, opphold og mat for for trenere/ledere som deltar i porgrammet. Egenandel 500,- faktureres klubben.