Hva er Mixed doubles curling?

Mixed doubles er en relativt ny versjon av curling som ble utviklet for å gjøre curling mer offensivt og tv-vennlig. Med bare to spillere og færre steiner blir kampene full av action og poengtavla fylles opp med høye poengsummer.

Foto © WCF / Tom Rowland

Mixed doubles spilles av lag med bare to spillere, fremfor fire. Lagene består av en kvinnelig og en mannlig spiller, derav mixed. 

Som i vanlig curling handler mixed doubles om å ta flest poeng. Poengene vinner man ved å ha best plasserte steiner i et målområde. 

Spillet skiller seg fra vanlig curling på flere områder: 

  • I mixed doubles spiller hvert lag med fem steiner, fremfor åtte. Det betyr at omgangene går fortere.
  • To steiner, en stein fra hvert lag, utplasseres på banen før hver omgang. En stein er plassert på senterlinja i den midterste sirkelen (4 foten), mens en annen stein er plassert som en guard midt på senterlinja.
  • I motsetning til lagcurling så går fordelen av sistestein over til det andre laget om omgangen blankes (null poeng).
  • De to spillerne har ulike roller og oppgaver. En spiller sender første og siste stein. Denne spilleren er også skip med ansvar for lagets taktikk. Den andre spilleren sender de tre midterste steinene og har ansvaret for kostingen. I motsetning til tradisjonell lagcurling så kan spillerne bytte posisjon mellom omgangene i mixed doubles, selv om det er uvanlig på høyt nivå. 
  • Laget som tar poeng i den forrige omgangen begynner kampen med en forhåndsplassert guard. Laget som gir fra seg poeng begynner kampen med en forhåndsplassert stein på 4 foten. Om ingen av lagene tar poeng forblir plasseringen som den var i den forrige omgangen. 
  • Power Play er en fordel som kan benyttes en gang av hver lag i en kamp. Ved å benytte seg av Power Play-fordelen flyttes steinene som utplasseres i forkant av omgangen fra senterlinja til siden. Det åpner opp for midten av boet og kan potensielt gi laget med siste stein muligheter til å spille mer offensivt og ta flere poeng. 
  • Mixed doubles blir sett på som en mer offensiv form for curling. Spillet går fortere og det er vanlig å ta mer poeng. I tradisjonell lagcurling på toppnivå er poengfordelingen jevn og det er vanlig med 1-2 poeng per omgang. I mixed er det ikke uvanlig å ta både 3 og 4 poeng i en omgang. 

Mixed doubles er en relativt ny spilleform av curling. Spillet ble utviklet i Canada i 2001 og var med som OL-gren første gang i 2018.