Norges Curlingforbund støtter utelukkelse og suspensjon av russiske og hviterussiske ledere og spillere

Norges Curlingforbund stiller seg bak Norges Idrettsforbund og Den norske olympiske og paralympiske komités uttalelser og ønske om utelukkelse og suspensjon av russiske og hviterussiske ledere og spillere i internasjonale konkurranser.

Mandag 28. februar ble det avholdt et ekstraordinært styremøte i Norges Curlingforbund. På styremøtet ble det vedtatt at styret i Norges Curlingforbund stiller seg bak Norges idrettsforbunds og norges olympiske og paralympiske komité uttalelser om Ukraina-krigen. Se full uttalelse under. 

Styret i Norges Curlingforbund oppfordrer følgelig også World Curling Federation til å innta samme holdning, og til å suspendere russiske og hviterussiske curling-utøvere og ledere. Dette inkluderer også å flytte Europamesterskapet i curling 2022 fra Russland. 

På vegne av styret i Norges Curlingforbund, 
Dagfinn Loen
President, Norges Curlingforbund

I et ekstraordinært idrettsstyremøte i Norges Idrettsforbund, ble følgende uttalelse vedtatt:

  • Norges idrettsforbund følger utviklingen i den svært alvorlige og tragiske situasjonen som utspiller seg i Ukraina.
  • Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel.
  • I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en rekke samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU.
  • Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.
  • Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.