Forbundstinget 2022

Årets forbundsting ble avholdt på Quality Hotel Edvart Grieg i Bergen 11 – 12 juni. Tinget var nr 60 rekken i curlingforbundets historie, og i den anledning fikk forsamlingen også en rundtur i det imponerende Åsane Arena.

Rekruttering på agenda

I tillegg til tingforhandlingene var det som vanlig innlegg og diskusjoner på programmet på lørdagen. Årets tema var viet til rekruttering, synlighet og sponsorarbeid.
Etter to år med pandemi er det flere som er bekymret for frafallet i medlemstall, og spesielt frafallet blant de yngste. Derfor ble det lagt frem en rekke foreslåtte tiltak for kommende sesong med mål om å bidra til å styrke rekrutteringen og kompetansen i klubbene.
Blant tiltakene var to landsomfattende samlinger for utøvere mellom 11 og 21 år, en på høsten og en på våren.

Omvisning på Åsane Arena

Høydepunktet under tinget for mange var å få se det imponerende Åsane Arena som består av flere idrettshaller, deriblant en firebaners curlinghall. Hele anlegget har et flatemål på 32000 m2, og det er tilrettelagt for 20 forskjellige idretter.

Åsane Arena fremstår mektig. Curlinghallen ligger i bakkant av bygget.
Åsane arena huser også nordens største klatrehall.
Flerbrukshallen i arenaen består av tre hånballbaner med impnerende takhøyde.
Vegg i vegg med arenaen ligger også et topp fotballanlegg med plass til 3700 tilskuere.