Idrettsglede på isen i Snarøyhallen i helgen

I helgen var 36 unge utøvere samlet på Snarøya i helgen. Det var full fart både på isen og i klubbhuset, stor idrettsglede og vennskapelig stemning. For mange var det sesongens siste på is.

Det var god stemning og godt samarbeid under samling i helgen. (Foto: Kjetil West og Njål Kongssund)

Ungdomsutvalget hadde regi

Helgens samling var den andre av to samlinger i inneværende sesong. Og ungdomsutvalget har hatt regi på aktiviteten for utøverne. På isen besto aktiviteten blant annet av dragningskonkurranser, kostetrening med Mille Haslev Nordbye og kamper med anderledes regler. I tillegg var det sosialt og quiz på kvelden. Det sosiale stod i fokus under helgens samling, og basert på observasjoner så det ut som det hadde lyktes og at nye vennskap ble dannet. På søndagen deltok også fem KIDS fra Snarøya CC som fikk være med å spille med de store.

Fem unge lovende fra Snarøya Curling Club fikk være med på isen sammen med de større ungdommene.

Gode bidrag fra de voksne.

I tillegg til aktiviteten på isen var det lagt opp til erfaringsutveskling og faglige diskusjoner for trenere. Halden, Haugesund, Hedmarken og Lillehammer curling klubb deltok på programmet, og det ble gode diskusjoner. I tillegg fikk vi høre på Mille Haslev Nordbye som pratet om kosting og svarte på sprøsmål fra salen.

Det ble en vellyket samling med stor takk til ungdomsutvalget, utøverne og trenere, ledere og foreldre fra klubbene som var tilstede.