Thomas Ulsruds Minnefond er nå formelt etablert!

«Stiftelsen Thomas Ulsruds Minnefond» er nå formelt registrert i Brønnøysundregisteret.

Tusen takk til alle dere som har gitt bidrag for å få fylt opp grunnkapitalen på 100.000 kr. som var kravet for å få registrert stiftelsen.

Med alle deres gode bidrag samt NCF’s bidrag og 50.000 kroner fra WCF klarte vi sammen å overstige kravet til grunnkapital med god margin!

Alle innbetalte midler til den midlertidige kontoen er nå overført til stiftelsens permanente konto:

Vipps nr:              #797471
Konto nr:             2095.59.68930
IBAN:                    NO4120955968930
SWIFT/BIC:         SPTRNO22

Bidrag mottas fortsatt med takk.

Hjemmesiden www.thomasulsrudminnefond.no lanseres nå i dag!!

Her vil dere finne mer informasjon om stiftelsen slik som stiftelses styre, dets formål, donasjons-muligheter, søknadsskjema osv.

Stiftelsen har konstituert et eget styre med Torger Nergård som styreformann – som vil operere og drives uavhengig av NCF.

Vi håper og tror at minnefondet kan bli et langsiktig bidrag til utvikling av curlingspillere i Norge i Thomas’ ånd.

IGJEN: TUSEN TAKK FOR ALLE BIDRAG !!