Curlingtinget 2023 er gjennomført

Fornebu badet i sol i helgen mens delegater, gjester og observatørere satt inne å deltok på årest curlingting. Med god tidsstyring av både ordstyrer Matsson og president Dagfinn var tingforhandlingen ferdig til oppsatt tid 12:00 søndag.

Fornyet tillitt til presidentskapet.

President Dagfinn Loen og visepresident Kjetil West fikk fornyet tillitt og ble gjenvalgt for to nye år. Styremedlem Stål Talsnes tok ikke gjenvalg og ble takket av med applaus fra salen etter lang og tro tjeneste. Valgkommiteen innstilling av Kjell Bjørseth fra Hedmarken CK som styremedlem ble vedtatt, han gikk dermed inn for Stål. Rune Lorentsen og Grethe Brenna fikk fornyet tillitt som varamedlemmer, med nykommer Kjell Birger Øysæd fra Sørmarka CK (Stavanger) som tredje varamedlem.

Lahlum åpnet middagen.

Et artig innslag på lørdagens middag var at Hans Olav Lahlum var invitert og fikk innlede middagen med sine tanker og refleksjoner rundt eget møte med curling. Under EM på Lillehammer meldte han seg frivillig. Han brukte uken på å skrive om sine opplevelser av curlingsporten ut fra sitt perspektiv. Hans Olav la frem en artig og interessant tale om curlingsporten, og hadde også noen tanker om forbedringspotensiale med tanke på synlighet.

Hederstegn og ildsjel

Som tidligere ble det i år delt ut priser under tingmiddagen. Hederstegnkomitéen delte ut ett velfortjent hederstegn til tidligere president Morten Søgård. Morten satt som president fra 2011 frem til Dagfinn Loen tok over for to år siden. I tillegg til å være styreleder i A/S curlingbaner, sitter Morten i valgkommiteen i idrettsstyret og han sitter også i en arbeidsgruppe i WCF som jobber med å gjøre idretten mer attraktiv overfor TV og sponsorer.


Ungdomsutvalget delte ut sin ildsjelpris, og denne gang gikk den til Glenn Johansen for sitt arbeid med juniorcurling i Halden CC. Glenn gjør en fantastisk jobb med sine juniorer og sammen med ett godt team. I sin takketale så sa han ydmykt at det gleden med å se barn og ungdommer kose seg med idretten er grunn nok til og fortsette med arbeidet.

Det er juniorene selv som nominerer den personen de mener fortjener prisen. I år var det rekordmange nominasjoner og blant de andre nominerte ble Finn Pettersen fra Halden CC og Heidi Kjærland fra Haugesund også trukket frem som kandidater med flere nominasjoner.