Hederstegn

Under curlingtinget i 1966 ble det vedtatt at det skulle opprettes en kommité med formål om å dele ut hederstegn, første mottaker av hederstegnet var i 1969. Siden den gang har 31 personer mottatt hederstegnet.

Formålet

Formålet med hederstegnet er godt beskrevet i første paragraf for statuttene til hederstegnkommitéen:

$1. Fortjenestemerket (hederstegnet) utdeles som anerkjennelse for uegennyttig og særlig fortjenestfull innsats i norsk curlingidretts interesse over et lengre tidsrom. Innsatsen må ha etterlatt seg påtagelige og varige spor eller resultater, som etter streng, nøktern og saklig bedømmelse i fremragende grad har bidratt til å fremme curlingens anseelse og interesser.

Hederstegnkommitéen tar imot forslag til kandidater og vurderer kandidaten. Det er kommitéen selv som avgjør om og når det skal deles ut hederstegn.

Hederstegninnehavere:

1969 – John Solheim
1973 – Erik Schønheyder
1975 – Josef Bjaanes – Stabekk CK
1975 – Birger Mortensen – Bygdøy CC
1981 – Nils Anton Riise-Hansen – Bygdøy CC
1982 – Sven A Eklund
1985 – Bente Hoel – Oslo Dame Curling
1990 – Peter M. Lange – Bygdøy CC
1994 – Bo S. Bakke – Snarøen CC
1994 – Kristian Sørum – Lilleborg IK
1994 – Eigil Ramsfjell – Snarøen CC
2004 – Ole Ingvaldsen – Oslo CK
2004 – Arnfinn Lauvås – Oppdal CK
2006 – Pål Trulsen – Stabekk CK
2006 – Lars Vågberg – Stabekk CK
2006 – Flemming Davanger – Stabekk CK
2006 – Bent Ånund Ramsfjell – Stabekk CK
2006 – Finn Pettersen – Halden CC
2006 – Ada Ingvaldsen – Oslo CK
2011 – Øyvind Nøhr – Lillehammer CK
2011 – Stein Mellemseter – Oppdal CK
2011 – Morten Tveit – Stabekk CK
2011 – Dordi Nordbye – Snarøen CC
2012 – Eric Fritzner – Stabekk CK
2013 – Grethe Wolan – Trondheim CK
2013 – Else Skogan – Trondheim CK
2016 – Rob Wood – Jar CK
2018 – Terje Skogvold – Hedmarken CK
2018 – Kjell Bjørseth – Hedmarken CK
2023 – Morten Søgård – Jar CK