EJCT Oslo

28. - 30. oktober

Junior

EJCT Oslo er Norges største internasjonale junriorturnering og er en av fire turneringer i European Junior Curling Tour.