Forbundstinget 2023

10. - 11. juni

Forbundstinget utjgør forbundets øverste myndighet, det er her viktige beslutninger for curlingforbundets fremtid tas. I tillegg er det en fin arena der hele milljøet møtes og diskuterer curlingens beste.