Turneringsrapport

Turneringsrapport for sesongen 2024-25

Denne rapporten brukes av junior- og yngre juniorlag som har mottatt turneringsstøtte. Det skal sendes inn rapport etter gjennomført turnering, det er trener/lagleder som er ansvarlig for å sende inn rapport.

Velg ditt lag fra listen

Før turneringen

Her vil vi gjerne vite litt om målene for turneringen
f.eks. plassering, antall kamper vunnet, treffprosent. Nevn alle resultatmål for laget for turneringen
f.eks. god kommunikasjon, kontroll på islesing, godt humør, god bruk at restitusjon… Forsøk gjerne å skrive hvordan dette skal måles.

Rapport fra turneringen

Her vil vi vite litt om måloppnåelse og hvilken grad dette lykkes. I tillegg vil vi vite hva laget i sin helhet mener var bra gjennom turneringen. Til slutt vil vi vite hvordan dere tenker frem mot neste turnering.
Ta utgangspunkt i målene dere satte før turneringen, og beskriv kort i hvilken grad disse ble nådd.
Gi oss en kort evaluering av kamper, resultater og motstandere.
Vi ønsker å høre hva du og laget mener var bra, eller fungerte bra i turneringen, som dere tar med dere videre.
Hvordan skal dere jobbe på trening frem mot neste turnering? Og hva skal dere jobbe med?