Turneringsstøtte Yngre Junior og KIDS 2024-25

Under finner du skjema for søknad om turneringsstøtte for Yngre Junior og KIDS sesongen 2024-25. MERK at det i år er vedtatt en total ramme for støtten som utbetales. Om søknadssummen overstiger dette vil tildelingen avkortes.

For mer detaljer om kriterier og ramme: se infobrev.