verdiarbeid i norges curlingforbund

Hva er NCF’s verdier?

Vår visjon: Curling – En idrett for livet

Vårt formål: Norges curlingforbund skal jobbe for å fremme curlingidretten i topp og bredde. Og representere Norsk curling internasjonalt.

NCF og norsk curling skal vise:
Entusiasme: overfor sporten, alle utøvere og alle frivillige.
Lagarbeid: vi skal jobbe sammen for å utvikle sporten best mulig, og bredest mulig.
Fair-play: vi skal etterleve etter fair-play prinsippet, ryggraden i curlingsporten internasjonalt og i Norsk curling.

Seksuell trakassering og overgrep

NCF har nulltoleranse for driskriminering, trakassering og overgrep, og dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.

Vi forholder oss til Norges idrettsforbund sin veileder for seksuell trakassering og overgrep som henvender seg til tre målgrupper.

 • Enkeltpersoner som selv har opplevd trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
 • Enkeltpersoner som vet om eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idrettssammenheng
 • Idrettslag og personer med ansvarsfunksjoner i idretten som har fått vite om saker/mistanker/beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep

Denne veilederen skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i curlingidretten. Vi oppfordrer derfor alle våre curlingklubber til å benytte denne veilederen for å etablere egne rutiner for varsling av saker i eget lag dersom dere ikke allerede har dette på plass.

Se veilederen her.

Ved spørsmål eller varsling om seksuell trakassering og overgrep, ta kontakt med

 • Henriette Løvar Tlf: +4791161523, e-post: varslinger(at)curling.no
 • Eller NIF’s juridiske avdeling via portal.mittvarsel.no

Rasisme og diskriminering

NCF har nulltoleranse for rasisme og diskriminering. Dersom dette skjer på våre arenaer ønsker vi å få vite om det.

Vi forholder oss til Norges idrettsforbunds veileder for håndtering av rasisme og diskriminering.

Veilederen beskriver følgende prinsipper som skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

 • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
 • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
 • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
 • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
 • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
 • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.

Se idretsforbundets sider for å få mer informasjon rundt veilederen, og hvordan du og din klubb går frem for å håndtere eventuelle saker.

 • Henriette Løvar Tlf: +4791161523, e-post: varslinger(at)curling.no
 • Eller NIF’s juridiske avdeling via varslingskanalen e-post til varslinger(at)idrettsforbundet.no

NCFs antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan

Norges curlingforbunds antidopingarbeid skal sette antidoping på agendaen i norsk curling. og tydeliggjøre vårt standpunkt om en ren og verdibasert curlingidrett.

Utøvere skal gjennom våre klubber få ta del i aktive, sunne og gode idrettsmiljøer, samtidig skal utviklingsorienterte curlingutøvere, som sikter mot en toppidrettskareiere, være trygg på at forbundet og forbundets støtteapparat har kompetanse og gode rutiner på antidopingarbeid.

Norges curlingforbund jobber med å utarbeide vår egen antidopingpolicy, samt beredskaps og handlingsplan. Dette arbeidet gjennomføres i samarbeid med Antidoping Norge. Forbundet er også igang med å gjennomføre en «Rent særforbund»-prosess for å styrke kompetansen, kunnskapen og antidopingarbeidet i Norsk curling.

Antidoping Norge finner du her.

Du kan lese mer om rent særforbund her.

Forbundets antidopingansvarlig er Pål Trulsen (generalsekretær). Tlf: +4790058570, e-post: pal.trulsen@nif.idrett.no