REKRUTTERING OG AKTIVITETSSTØTTE

Grunnstøtte:
Alle klubber i Norges Curlingforbund kan søke om støtte til rekruttering og aktivitet. Støtten er ment for å hjelpe klubben å tilrettelegge for konkrete tiltak som skal styrke rekruttering og positiv medlemsvekst samt å styrke etablerte aktivitetstilbud for barn og unge, ungdom, studenter eller paracurlere. Alle klubber som godkjent søknad vil motta ett grunntilskudd på kr 12.500,-.
For gjeldende krav for godkjent søknad se infobrev om støtten.

Klikk her for søknadskjema for grunnstøtte
Klikk her for rapport for bruk av rekruttering og aktivitetsmidler.

Trenerstøtte til kurs:
I tillegg til grunnstøtte kan klubber få utbetalt trenerstøtte for gjennomførte kurs: curlingskolen eller oppstartskurs. Curlingforbundet har utarbeidet kursmateriell for både curlingskolen og oppstartskurs, dette kan brukes som det er, eller som et utgangspunkt til inspirasjon. Se under for lenker til de respektive kursene:

Curlingskolen – ett intensivt kurs i fire deler, kan enten brukes som et utvidet tilbud til skoler, eller andre store grupper. Eller det kan være en komprimert innføring i curling før oppstart av bedriftsserie.

Oppstartskurs – ett kurs i ti deler som har til mål å gjøre utøverne i stand til å kunne gjennomføre konkurranser og trening på egenhånd. Utøvere som deltar på hele kurset vil ha en god grunnleggende forståelse for alle deler av curlingsporten.

Passord for tilgang til materiale: CurlingForAlle!

Rapportering av gjennomførte kurs:
Ved godkjent rapporter av kurs vil det utbetales trenerstøtte etter oppgitte satser. Følgende rammer gjelder for å få utbetalt støtte:

  • Kurset skal ha deltakere innenfor målgruppen barn og unge opp til 21 år, unge voksne/studenter opp til 26 år eller parautøvere
  • Klubben skal ha ett konkret aktivitetstilbud til deltakerne etter endt kurs.
  • Det skal rapporteres på antall deltakere i målgruppen på kurset, hvor mange som deltar videre på aktivitet i klubben, og eventuelle innmeldinger i klubb.

Skjema for rapportering av kurs.

Utvidet søknad til konkrete prosjekter eller tiltak
Er det andre konkrete prosjekter klubben ønsker å søke støtte til utover overnevnte så kan det sendes inn en søknad til styret i curlingforbundet. Søker må registrere søknad for grunnstøtte for å få vurdert utvidet søknad til konkrete prosjekter.

Send oss en mail med beskrivelse av prosjektet, mål for prosjektet, budsjett og hvor mye dere søker om. curling@nif.idrett.no Søknaden vil bli behandlet av forbundstyret.