TRENERUTDANNING

Norges curlingforbund følger Trenerløypa, ett felles rammeverk for trenerutdanning utarbeidet av Norges idrettsforbund, som også har utarbeidet materiale og e-læring som er felles for all norsk idrett. Trenerløypa er nivådelt fra Trener 1 og opp til og med Trener 4. Foreløpig har curlingforbundet utviklet Trener 1 og Trener 2 for norsk curling, i tillegg finnes det muligheter til delta på Topptrenerstudie gjennom olympiatoppen som vil gi videre kompetanse med fokus på talentutvikling, coaching og vil være aktuelt for de som har gjennomført trener 1 og trener 2 og ønsker å følge unge lag som vil utvikle seg mot en karriere i toppidretten.

Utøvere i aktivitet under breddesamling for barn og ungdom på Snarøya (Foto: Njål Kongssund)

Våre kurs

Foreløpig tilbyr curlingforbundet følgende kurs:

Aktivitetslederkurs: første del av Trener 1 som gir kompetanse og ett godt innblikk i hvordan lede curlingaktivitet for de yngste og ferskeste curlerne. Kurset holdes lokalt enten en lørdag og søndag eller på kveldstid i ukedager.

Trener 1: hovedmålet til trener 1 treneren er å gi nybegynnere en grunnleggende innføring i curling både teknisk og taktisk samt å gjøre utøverne kjent med spillets gang, regler og kutymer. Målgruppen det fokuseres på i trener 1 er i hovedsak unge nybegynnere i KIDS og yngre junior alder.

Se mer her om kursplan og gjennomføring.

Trener 2: trener 2 treneren får ett helhetlig bilde av treningsprosessen og utvikling av utøvere. Fokus ligger på å hjelpe utøveren til å være i stand til å delta på konkurranser og aktiviteter både i egen klubb, regionalt, nasjonalt og utenlands. I tillegg skal treneren bidra til at utøvere skal få utvikle seg i ett sosialt, spennende og trygt miljø. Målgruppen det fokuseres på i trener 2 er i hovedsak unge nybegynnere i yngre junior og junior alder.

Se mer her om kursplan og gjennomføring.

Litteratur

Trener 1:
Den coachende treneren – om å coache nybegynnere
Barneidrettstreneren

Trener 2:
Den coachende treneren – om å coache viderekomne
Ungdomstreneren

Utvidet anbefalt pensum:
Lagspilltreneren – å lede unge i lag
Coaching, utvikling og ledelse
Mindset