TURNERINGSSTØTTE

Alle junior- og yngre juniorlag tilknyttet en curlingklubb kan søke curlingforbundet om turneringsstøtte. Denne ordningen er tilrettelagt av forbundsstyret som et insentiv for lag å delta på turneringer, støtten skal brukes i forbindelse med reise og deltakelse på turneringer i henhold til ordningen. Alle lag som mottar støtte skal levere en kort rapport etter hver turnering, rapporten kan sendes inn på mail, eller bruke rapportskjema under.

For mer detaljer og informasjon om søknaden og rapportering:

Infobrev om turneringsstøtte for 2024-25

Turneringsstøtte for junior for sesongen 2024-25
Turneringsstøtte for yngre junior og KIDS sesongen 2024-25

Søknadsskjema og rapporteringsskjema for sesongen 2024-25

knadskjema turneringsstøtte junior
Søknasskjema turneringsstøtte yngre junior og KIDS

Turneringsrapport junior og yngre junior 2024-25

Tidligere sesonger
Turneringsrapport junior og yngre junior 2023-24